Historia

Kronika w małym skrócie

Powstania barcińskiej straży jest to rok 1868. Decyzję tę prawdopodobnie poprzedził pożar pasiek barcińskich bartników. W porozumieniu z cechami rzemieślników postanowili oni utworzyć straż pożarną pod nazwą „Ochotniczego Koła Gaśników”.

Większe zapamiętane pożary z tamtych czasów to:

– pożar młyna wodnego

– pożar wiatraka – około 1888r

1900r.
– straż posiadała już sikawkę typu „ Zubringer” która przetrwała do 1949r.

17.01.1907
– nowa ordynacja ogniowa dla miasta Barcina poszerza obowiązki straży pożarnej, która zmieniła w tym czasie nazwę na „ZWIĄZEK SIKAWKOWY”. Straż zobowiązana jest spieszyć z pomocą na wypadek ognia do miejsc leżących wokół miasta w zasięgu 7.5 km. Każdorazowo wysyłano sikawkę z 6 –  osobową obsługą.

1912r.
– największy odnotowany pożar w Barcinie. Uległa wówczas zniszczeniu część zabudowań przy rynku.

Do 1918r. naczelnikiem straży pożarnej był obywatel Barcina nazwiskiem Kaman, a członkami mieszkańcy miasteczka o nazwiskach: Wiśniewski, Piwecki, Krukowski, Piotrowski, Knuth, Walczak i Napieralski.

1928r.
– następuje ożywienie ruchu strażackiego w  Barcinie. Nowe władze organizacji stanowią: prezes – (jednocześnie burmistrz Barcina) Tyczewski, komendant – Józef Napieralski, członkowie: Błażyński, Piątek, Rydelek, Ławniczak, Jedykiewicz.

18.09.1930
– utworzenie liczącej 28 osób przymusowej straży pożarnej w Barcinie.

Lata 30-te
– zmiany w zarządzie OSP: prezes –  Stanisław Adamski, komendant – Alojzy Rydelek, komendant rejonowy urzędujący w Barcinie – Józef Napieralski. OSP organizuje między innymi dla strażaków z pobliskich miejscowości zawody strzeleckie „ O ryngraf”. W ostatnich takich zawodach, które miały miejsce już po wyzwoleniu, zwyciężyła drużyna strażaków z Wapienna. Po zakończeniu I wojny światowej jako jedna z pierwszych organizacji powstaje Ochotnicza Straż Pożarna, której pierwszym komendantem zostaje Antoni Orpiszewski.

1934r.
– straż liczy 204 członków

1935r.
– obwód pożarniczy OSP w Barcinie obejmuje 13 miejscowości. Straż wyposażona jest w 2 sikawki i 200 metrówbieżących węża. Alarm na wypadek ognia był obwieszczany przy pomocy trąbki. Wodę do gaszenia dostarczano ciągnionymi przez konie specjalnymi beczkowozami (kufami) ze studzien i stawów.

1937r.
– budowa remizy oraz wieży do suszenia węży przy ulicy Wyzwolenia (przy moście dla pieszych na Noteci).

4 X 1939r.
– na terenie hitlerowskiego obozu  w Szubinie dokonano egzekucji poprzez rozstrzelanie na długoletnim naczelniku OSP Józefie Napieralskim.

1945r.
– po wyzwoleniu Barcina pierwszym burmistrzem zostaje Stanisław Tuszyński, wtedy władze miejskie bardzo wspierają działalność OSP.

1946r.
– OSP w Barcinie liczy 53 członków. Pierwszy prezes OSP – Stanisław Nowacki, pierwszy naczelnik OSP – Stanisław Kujawa. Przy OSP organizowany jest Klub Sportowy, którego założycielem jest G. Drozdowski. OSP zakłada orkiestrę strażacką. Pierwszym jej kapelmistrzem jest Stefan Kalinowski. Powstaje również amatorski zespół teatralny (pierwsze przedstawienie – 1946r.). Pracą zespołu kieruje Teodor Nyka.

1947r.
– prezesem OSP liczącej 109 członków zostaje Feliks Kozłowski, a naczelnikiem Leon Chudziński. Powstaje żeńska drużyna strażacka, której pierwszymi przedstawicielkami są m.in. Ludwika Sikorska i Halina Musiałówna.

1948r.
– jednostka dysponuje motopompą. Strażacy z Klubu Sportowego biorą udział w I Igrzyskach Powiatowych

1949r.
– drużyna barcińskich strażaków otrzymuje od władz powiatowych w Szubinie samochód z demobilu wymagający remontu

1950r.
–  prezesem jest Feliks Kozłowski, a naczelnikiem – Stanisław Kujawa

1952r.
– S. Kujawa zostaje komendantem OSP, zastępcą ds. kulturalno-oświatowych – Jan Marciniec, z-cą ds. technicznych – Jan Najsztub.

1955r.
– OSP w Barcinie otrzymuje wóz bojowy marki Star, dzięki czemu w kolejnych latach strażacy uczestniczą w akcjach gaśniczych nawet na terenie ościennych powiatów.

1959r.
– naczelnikiem zostaje Czesław Michałek

1965r.
– OSP liczy 78 członków (27 czynnych, 50 wspierających i 1 honorowy). Przy OSP powstaje licząca 28 członków drużyna młodzieżowa.

1966r.
– jednostka otrzymuje nowy wóz bojowy i motopompę z rozrusznikiem elektrycznym. Drużyna uczestniczy w Wojewódzkich Zawodach Strażackich w Toruniu. W Barcinie szkolą się młodzieżowe drużyny pożarnicze z Łabiszyna, Piechcina, Mamlicza i Wapienna.

1967r.
– luty – powołano Komitet Fundacji Sztandaru dla OSP w Barcinie pod przewodnictwem F. Śledzińskiego.

1975r.
– prezesem OSP jak i zarazem prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych jest Czesław Michałek

1992r.
– przeniesienie remizy z ulicy Wyzwolenia na ul. Mogileńską

1994r.
– jednostka otrzymuje nowy samochód Jelcz 004

1995r.
– włączenie OSP Barcin do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

– barcińscy strażacy uczestniczą w największym pożarze – Kuźnia Raciborska

– jednostka otrzymuje nowe auto jest to Lublin przeznaczone do ratownictwa drogowego

1997r.
– na wyposażenie jednostki w Barcinie trafia wóz bojowy STAR 244

1998r.
– jednostka liczy 98 członków, w tym 5 kobiet

– jednostka obchodzi 130 lecie powstania – z okazji jubileuszu został wybity medal (postać św. Floriana, herb Barcina, skrzyżowane toporki) ”ZASŁUŻONY DLA OSP W BARCINIE”

1999r.
– jednostka otrzymuje Lublina

2003r.
– na jubileuszu 135 istnienia straży został nadany sztandar dla Zarządu Miejsko–Gminnego ZOSP RP w Barcinie

2005r.
– drużyny młodzieżowe startują wojewódzkich zawodach sportowo – pożarniczych w oparciu o międzynarodowy regulamin CTiF

2008r.
– wyposażanie jednostki zwiększyło się o podnośnik SH 18

2009r.
– 24 styczeń – do remizy trafia nowo zakupiony MAN
– powstaje pierwsza w historii strona internetowa pod adresem www.ospbarcin.info

Komentarze są wyłączone.